Kravatten

Kravatten är en öppen mötesplats för unga vuxna mellan 18-35 år. Verksamheten är inriktad på återhämtning och bygger på deltagarnas medbestämmande. Kravatten erbjuder social gemenskap, studiecirklar, hjälp med att hitta praktikplats eller studier samt fysisk träning under ledning av en hälsocoach. Verksamheten ligger i Telefonplan. För boende inom stadsdelen behövs inget biståndsbeslut.

Läs mer om Kravatten här: Kravatten Stockholms stad, Jämför Service