Stöd och aktivitetsenheten i Hägersten och Liljeholmens Stadsdelsförvaltning

Vi erbjuder ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning, arbetsträning, studiecirkelverksamhet samt kultur- och fritidsaktiviteter inom våra verksamheter; Droppen/ Bruket Årstidsprodukter, ToRa, Hägergruppen och Kravatten.

Vi arbetar även på ett strukturerat sätt med hälsa- och livsstilsfrågor genom hälsocoacher, som möjliggör för brukare att enskilt eller i grupp
delta i regelbunden fysisk aktivitet. Huvudsyftet är att genom dessa olika aktiviteter möjliggöra ett fungerande sammanhang, social samvaro
och en struktur i vardagen utifrån varje brukares önskemål, behov och förmågor.

Vi har både öppen och biståndsbedömd verksamhet. Inom den biståndsbedömda verksamheten på Droppen/Bruket och Hägergruppen finns det möjlighet för brukaren att ta del av flera verksamheter och välja det han eller hon själv önskar och har behov av.

Utbudet riktar sig till personer med långvariga psykiska funktionshinder. Om du är intresserad/vill du veta mer, så ring någon av verksamheterna nedan, eller ta kontakt med biståndsbedömare i din stadsdel.


kontakt

Enhetschef Eva Lundgren
Socialpsykiatrisk sysselsättning, Steget Framåt, Nätverket
076-12 23 410, 08-508 23 410

eva.lundgren@stockholm.se


Teckningar L. Lundevall